Jak wygrać w tym konkursie?

Jak często próbujesz przekonać kogoś, że masz gorzej? Wszyscy mają prawo do zmęczenia.Powiedz komuś, że jesteś zmęczony po pracy, a za chwilę usłyszysz "Co ja mam powiedzieć?!"...Wiesz, bo jeżeli pracujesz, powiedzmy, w biurze przez 8…